Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Session, Edinburgh (Ühendkuningriik) 3. oktoobril 2018 – Andy Wightman jt versus Secretary of State for Exiting the European Union

(kohtuasi C-621/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Session, Edinburgh

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Vastustaja: Secretary of State for Exiting the European Union

Muud menetlusosalised: Chris Leslie, Tom Brake

Eelotsuse küsimus

Kas juhul, kui liikmesriik on Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt teatanud Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest astuda Euroopa Liidust välja, võimaldab liidu õigus teate esitanud liikmesriigil selle teate ühepoolselt tagasi võtta ning kui võimaldab, siis millistel tingimustel ja milliste tagajärgedega liikmesriigi Euroopa Liitu jäämisele?

____________