Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Session, Edinburgh (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 3.10.2018 – Andy Wightman ym. v. Secretary of State for Exiting the European Union

(asia C-621/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Session, Edinburgh

Pääasian asianosaiset

Hakijat: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham ja Joanna Cherry

Vastapuoli: Secretary of State for Exiting the European Union

Muut osapuolet: Tom Brake ja Chris Leslie

Ennakkoratkaisukysymys

Jos jäsenvaltio on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti ilmoittanut Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista, sallitaanko unionin oikeudessa se, että ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio peruuttaa ilmoituksen yksipuolisesti, ja jos näin on, millä edellytyksin ja minkälaisin vaikutuksin siltä osin kuin on kyse jäsenvaltion jäämisestä Euroopan unioniin?

____________