Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2018. uputio Court of Session, Edinburgh (Ujedinjena Kraljevina) – Andy Wightman i dr. protiv Secretary of State for Exiting the European Union

(predmet C-621/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Session, Edinburgh

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Tuženik: Secretary of State for Exiting the European Union

Druge stranke u postupku: Chris Leslie, Tom Brake

Prethodna pitanja

Ako je država članica sukladno članku 50. Ugovora o Europskoj uniji službeno obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz Europske unije, dopušta li pravo Unije to da država članica jednostrano povuče službenu obavijest koju je dostavila i, ako dopušta, pod kojim uvjetima i s kojim učincima glede ostanka države članice u Europskoj uniji?

____________