Language of document :

A Court of Session, Edinburgh (Egyesült Királyság) által 2018. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Andy Wightman és társai kontra Secretary of State for Exiting the European Union

(C-621/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Session, Edinburgh

Az alapeljárás felei

Felperesek: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Alperes: Secretary of State for Exiting the European Union

Az eljárás további felei: Chris Leslie, Tom Brake

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Amennyiben valamely tagállam az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban értesítette az Európai Tanácsot azon szándékáról, hogy ki kíván lépni az Európai Unióból, lehetővé teszi-e az uniós jog ezen értesítésnek az értesítő tagállam általi egyoldalú visszavonását, és ha igen, milyen feltételek mellett, és ez milyen hatással van a tagállam Európai Unióban való maradására?

____________