Language of document :

2018 m. spalio 3 d. Court of Session, Edinburgh (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Andy Wightman ir kt. / Secretary of State for Exiting the European Union

(Byla C-621/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Session, Edinburgh

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Atsakovas: Secretary of State for Exiting the European Union

Papildomos šalys: Chris Leslie, Tom Brake

Prejudicinis klausimas

Jeigu, remdamasi Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu, valstybė narė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos, ar pagal Sąjungos teisę leidžiama pranešančiajai valstybei narei vienašališkai atšaukti tą pranešimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis tai galima padaryti ir koks būtų to poveikis valstybės narės pasilikimui Europos Sąjungoje?

____________