Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. oktobrī iesniedza Court of Session (Scotland) (Apvienotā Karaliste) – Andy Wightman u.c./Secretary of State for Exiting the European Union

(Lieta C-621/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Session, Edinburgh

Pamatlietas puses

Prasītāji: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Atbildētājs: Secretary of State for Exiting the European Union

Citi lietas dalībnieki: Chris Leslie, Tom Brake

Prejudiciālais jautājums

Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu dalībvalsts ir paziņojusi Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Eiropas Savienības, vai Savienības tiesības ļauj paziņojumu iesniegušajai dalībvalstij vienpusēji atsaukt paziņojumu; un, ja tā, tad ar kādiem nosacījumiem un ar kādām sekām dalībvalsts palikšanai Eiropas Savienībā?

____________