Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Session, Edinburgh (Marea Britanie) la 3 octombrie 2018 – Andy Wightman și alții/Secretary of State for Exiting the European Union

(Cauza C-621/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Session, Edinburgh

Părțile din procedura principală

Apelanți: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Intimat: Secretary of State for Exiting the European Union

Celelalte părți din procedură: Chris Leslie, Tom Brake

Întrebarea preliminară

În cazul în care, în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, un stat membru a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană, dreptul Uniunii Europene permite revocarea unilaterală a notificării de către statul care a efectuat notificarea și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce condiții și cu ce efecte în privința rămânerii statului membru în Uniunea Europeană?

____________