Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Session, Edinburgh (Združeno kraljestvo) 3. oktobra 2018 – Andy Wightman in drugi/Secretary of State for Exiting the European Union

(Zadeva C-621/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Session, Edinburgh

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Nasprotna stranka: Secretary of State for Exiting the European Union

Dodatni stranki: Chris Leslie, Tom Brake

Vprašanje za predhodno odločanje

Če je država članica na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet uradno obvestila, da namerava izstopiti iz Evropske unije, ali pravo EU dopušča, da ta država članica to uradno obvestilo enostransko prekliče, in če to dopušča, kakšni so pogoji za preklic in kakšne so posledice glede neizstopa te države članice iz Evropske unije?

____________