Language of document :

Προσφυγή της 12ης Οκτωβρίου 2018 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ρουμανίας

(Υπόθεση C-638/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Nicolae, K. Petersen)

Καθής: Ρουμανία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι, μην τηρώντας συστηματικά και διαρκώς, το 2007, τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10 και μην τηρώντας συστηματικά και διαρκώς, από το 2007 έως και το 2014, με εξαίρεση το 2013, τις ετήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, στη ζώνη RO32101 Βουκουρέστι, η Ρουμανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της οδηγίας 2008/50/ΕΚ1 ·

να διαπιστώσει ότι, όσον αφορά τη ζώνη RO32101 Βουκουρέστι, η Ρουμανία παρέβη, από τον Ιούνιο 2010, τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 23, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το παράρτημα XV, τμήμα A, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, και δη την κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου αυτού υποχρέωση σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι η περίοδος υπερβάσεως των οριακών τιμών ΑΣ10 είναι όσο το δυνατόν συντομότερη·

να καταδικάσει τη Ρουμανία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Από το 2007, στη ζώνη RO32101 Βουκουρέστι υπήρξε συστηματική και διαρκής υπέρβαση των ημερήσιων οριακών τιμών για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10. Επιπλέον, από το 2007 έως και το 2014, με εξαίρεση το 2013, παρατηρήθηκε στην ίδια ζώνη υπέρβαση των ετήσιων οριακών τιμών για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10. Οι υπερβάσεις αυτές επαρκούν για τη διαπίστωση παραβάσεως των διατάξεων του άρθρου 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της ίδιας οδηγίας.

Παρά τις υπερβάσεις αυτές, η Ρουμανία δεν εκπόνησε σχέδια για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά τη ζώνη αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παράγραφος 1, της οδηγίας, και δη σύμφωνα με την υποχρέωση λήψεως κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπερβάσεως των οριακών τιμών ΑΣ10 να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Αυτή η μη συμμόρφωση οφείλεται στην εκτεταμένη περίοδο κατά την οποία σημειώθηκαν υπερβάσεις, στις παρατεταμένες περιόδους που προβλέφθηκαν για την παύση των υπερβάσεων, στην απουσία ορισμένων στοιχείων προβλεπόμενων στο παράρτημα XV, τμήμα A, της οδηγίας, καθώς και στο γεγονός ότι τα σχέδια δεν αντιμετωπίζουν όλες τις βασικές αιτίες υπερβάσεως των οριακών τιμών ούτε προβλέπουν υποχρεωτικά μέτρα επαρκή για τη διασφάλιση της τηρήσεως των οριακών τιμών.

____________

1 ΕΕ 2008, L 152, σ. 1.