Language of document :

Tužba podnesena 12. listopada 2018. – Europska komisija protiv Rumunjske

(predmet C-638/18)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Nicolae, K. Petersen, agenti)

Tuženik: Rumunjska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Rumunjska, time što u 2007. nije sustavno i stalno poštovala dnevne granične vrijednosti za koncentracije PM10 te time što od 2007. do 2014., izuzev 2013., nije sustavno i stalno poštovala godišnje granične vrijednosti za koncentracije PM10, u zoni RO32101 Bukurešt, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1., tumačenog u vezi s Prilogom XI. Direktivi 2008/50/EZ1 ;

utvrdi da Rumunjska, što se tiče zone RO32101 Bukurešt, od 11. lipnja 2010. povređuje obveze iz članka 23. stavka 1., tumačenog u vezi s Prilogom XV. odjeljkom A Direktivi 2008/50/EZ, osobito obvezu iz drugog podstavka u pogledu osiguranja da razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti PM10 bude što je moguće kraće;

naloži Rumunjskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U zoni RO32101 Bukurešt su od 2007. sustavno i stalno prekoračivane dnevne granične vrijednosti za PM10. Usto su u istoj zoni od 2007. do 2014., izuzev 2013., prekoračivane godišnje granične vrijednosti za koncentracije PM10. Takva prekoračenja dostatna su za utvrđenje povrede odredbi članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ, tumačenog u vezi s odredbama Priloga XI. istoj direktivi.

Usprkos tim prekoračenjima, Rumunjska nije izradila planove za kvalitetu zraka koji poštuju odredbe članka 23. stavka 1. Direktive, osobito obvezu donošenja odgovarajućih mjera kako bi razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti PM10 bilo što je moguće kraće. Takva povreda proizlazi iz produljenog razdoblja u kojem su zabilježena prekoračenja, dugih rokova predviđenih za prestanak prekoračenja, nepostojanja određenih elemenata predviđenih u Prilogu XV. odjeljku A Direktive, činjenice da planovi ne rješavaju sve glavne uzroke prekoračenja graničnih vrijednosti i ne predviđaju ni obvezne mjere dostatne za osiguranje poštovanja graničnih vrijednosti.

____________

1 SL 2008., L 152, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)