Language of document :

Acţiune introdusă la data de 12 octombrie 2018 – Comisia Europeană / România

(Cauza C-638/18)

Limba de procedură: română

Părţile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanţi: L. Nicolae, K. Petersen, agenţi)

Pârâtă: România

Concluziile reclamantei

să constate că, prin nerespectarea în mod sistematic şi constant din anul 2007 a valorilor-limită zilnice pentru concentraţiile de PM10 şi prin nerespectarea în mod sistematic şi constant din anul 2007 până în anul 2014 inclusiv, cu excepţia anului 2013, a valorilor-limită anuale pentru concentraţiile de PM10, în zona RO32101 Bucureşti, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI din Directiva 2008/50/CE1 ;

să constate că, în ceea ce priveşte zona RO32101 Bucureşti, România şi-a încălcat, de la data de 11 iunie 2010, obligaţiile prevăzute la articolul 23 alineatul (1) coroborat cu anexa XV secțiunea A din Directiva 2008/50/CE, în special obligaţia prevăzută la al doilea paragraf, de a asigura că perioada de depăşire a valorilor-limită pentru PM10 să fie cât mai scurtă posibil;

să oblige România la plata cheltuielilor de judecată.

Motive şi argumente principale

Începând din anul 2007, în zona RO32101 Bucureşti au fost depăşite în mod sistematic şi constant valorile-limită zilnice pentru concentraţiile de PM10. De asemenea, din anul 2007 până în anul 2014 inclusiv, cu excepţia anului 2013, în aceeași zonă au fost depăşite valorile-limită anuale pentru concentraţiile de PM10. Aceste depăşiri sunt suficiente pentru a constata o încălcare a dispoziţiilor articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE coroborate cu cele ale anexei XI la aceasta.

În ciuda acestor depăşiri, România nu a întocmit planuri pentru această zonă care să respecte dispoziţiile articolului 23 alineatul (1) din directivă, în special obligaţia de a adopta măsuri potrivite astfel încât perioada de depăşire a valorilor-limită pentru PM10 să fie cât mai scurtă posibil. Această încălcare rezultă din perioada îndelungată în care au fost înregistrate depăşiri, termenele lungi prevăzute pentru încetarea depăşirilor, lipsa unora dintre elementele prevăzute în anexa XV secțiunea A din directivă, faptul că planurile nu abordează toate cauzele principale ale depăşirii valorilor-limită şi nici nu prevăd măsuri obligatorii suficiente pentru a asigura respectarea valorilor-limită.

____________

1 JO 2008 L 152, p. 1