Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. rujna 2018. uputio Amtsgericht Kehl (Njemačka) – Kazneni postupak protiv UY

(predmet C-615/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Kehl

Stranke glavnog postupka

Staatsanwaltschaft Offenburg

protiv

UY

Prethodna pitanja

Treba li pravo Europske unije, a osobito Direktivu 2012/131 i članke 21., 45., 49. i 56. UFEU-a tumačiti na način da im se protivi zakonodavstvo države članice koje dopušta da se u kaznenom postupku samo zbog toga što optuženik nema boravište u toj, nego u drugoj državi članici, naloži da optuženik za dostavu njemu upućenog kaznenog naloga mora imenovati opunomoćenika za primanje dostave, s posljedicom da bi kazneni nalog postao pravomoćan i stoga bi bile ispunjene pravne pretpostavke za kaznenu odgovornost kasnijeg ponašanja optuženika (vezanost prethodnim činjeničnim utvrđenjem), čak i ako optuženik nije stvarno znao za kazneni nalog i stvarno saznanje optuženika za kazneni nalog nije zajamčeno u istoj mjeri kao što bi to bilo u slučaju dostave optuženiku kad bi on imao svoje boravište u toj državi članici?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: treba li pravo Europske unije, a osobito Direktivu 2012/13 i članke 21., 45., 49. i 56. UFEU-a tumačiti na način da im se protivi zakonodavstvo države članice koje dopušta da se u kaznenom postupku samo zbog toga što optuženik nema boravište u toj, nego u drugoj državi članici, naloži da optuženik za dostavu njemu upućenog kaznenog naloga mora imenovati opunomoćenika za primanje dostave, s posljedicom da bi kazneni nalog postao pravomoćan i stoga bi bile ispunjene pravne pretpostavke za kaznenu odgovornost kasnijeg ponašanja optuženika (vezanost prethodnim činjeničnim utvrđenjem) i u progonu tog kaznenog djela optuženik podliježe strožim subjektivnim obvezama brige o tome da o kaznenom nalogu stvarno sazna nego što bi one postojale kad bi optuženik imao svoje boravište u toj državi članici, što čini mogućim kazneni progon zbog nemarnosti optuženika?

____________

1 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.)