Language of document :

Az Amtsgericht Kehl (Németország) által 2018. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UY elleni büntetőeljárás

(C-615/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Kehl

Az alapeljárás felei

Staatsanwaltschaft Offenburg

kontra

UY

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió jogát, különösen a 2012/13 irányelvet,1 valamint az EUMSZ 21., EUMSZ 45., EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a büntetőeljárásban, pusztán azért, mert a terheltnek nem ezen, hanem egy másik tagállamban van a lakóhelye, kötelezővé tegyék, hogy a terhelt kézbesítési megbízottat nevezzen meg a neki szóló, tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítése céljából, azzal a következménnyel, hogy a tárgyalás mellőzésével hozott végzés akkor is jogerőre emelkedik – megteremtve ezáltal a terhelt későbbi magatartása büntethetőségének jogi feltételét (alaki jogerőhatás, „Tatbestandswirkung”) –, ha a terhelt számára nem biztosított a tárgyalás mellőzésével hozott végzésről való olyan tényleges tudomásszerzés, amely összehasonlítható a tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítésének azon esetével, amikor a terhelt lakóhelye az adott tagállamban van?

Arra az esetre, ha az első kérdésre nemleges a válasz: Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió jogát, különösen a 2012/13 irányelvet, valamint az EUMSZ 21., EUMSZ 45., EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a büntetőeljárásban, pusztán azért, mert a terheltnek nem ezen, hanem egy másik tagállamban van a lakóhelye, kötelezővé tegyék, hogy a terhelt kézbesítési megbízottat nevezzen meg a neki szóló, tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítése céljából, azzal a következménnyel, hogy a tárgyalás mellőzésével hozott végzés akkor is jogerőre emelkedik – megteremtve ezáltal a terhelt későbbi magatartása büntethetőségének jogi feltételét (alaki jogerőhatás, „Tatbestandswirkung”) –, ha a terhelt számára nem biztosított a tárgyalás mellőzésével hozott végzésről való olyan tényleges tudomásszerzés, amely összehasonlítható a tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítésének azon esetével, amikor a terhelt lakóhelye az adott tagállamban van?

____________

1 A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 142., 1. o.).