Language of document :

2018 m. rugsėjo 28 d. Amtsgericht Kehl (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatsanwaltschaft Offenburg / UY

(Byla C-615/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Kehl

Šalys pagrindinėje byloje

Staatsanwaltschaft Offenburg

prieš

UY

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos teisę, visų pirma Direktyvą 2012/131 ir SESV 21, 45, 49 ir 56 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad jai prieštarauja valstybės narės teisės norma, pagal kurią tik todėl, kad įtariamojo gyvenamoji vieta yra ne šioje, o kitoje valstybėje narėje, leidžiama baudžiamojoje byloje nurodyti įtariamajam paskirti asmenį, įgaliotą priimti įtariamajam adresuotą baudžiamąjį įsakymą, dėl ko baudžiamasis įsakymas įgyja res judicata galią ir sukuriamos teisinės sąlygos bausti įtariamąjį už vėlesnius veiksmus (įsiteisėjęs sprendimas yra kitos normos taikymo sąlyga), net jei įtariamasis faktiškai nieko nežinojo apie baudžiamąjį įsakymą, o faktinis įtariamojo supažindinimas su baudžiamuoju įsakymu neužtikrinamas panašiu lygmeniu, kaip jis būtų užtikrinamas baudžiamąjį įsakymą įteikiant tuo atveju, jei įtariamojo gyvenamoji vieta būtų šioje valstybėje narėje?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Europos Sąjungos teisę, visų pirma Direktyvą 2012/13 ir SESV 21, 45, 49 ir 56 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad jai prieštarauja valstybės narės teisės norma, pagal kurią tik todėl, kad įtariamojo gyvenamoji vieta yra ne šioje, o kitoje valstybėje narėje, yra leidžiama baudžiamojoje byloje nurodyti įtariamajam paskirti asmenį, įgaliotą priimti įtariamajam adresuotą baudžiamąjį įsakymą, dėl ko baudžiamasis įsakymas įgyja res judicata galią ir sukuriamos teisinės sąlygos bausti įtariamąjį už vėlesnius veiksmus (įsiteisėjęs sprendimas yra kitos normos taikymo sąlyga), o persekiojant už šią nusikalstamą veiką įtariamajam skiriamos subjektyviu požiūriu didesnės pareigos savo iniciatyva dėti pastangas faktiškai sužinoti apie baudžiamąjį įsakymą, nei pareigos, kurias įtariamasis turėtų, jei jo gyvenamoji vieta būtų šioje valstybėje narėje, dėl ko atsiranda įtariamojo baudžiamojo persekiojimo už aplaidumą galimybė?

____________

1 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012, p.1).