Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 13.8.2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. v. KIA Motors Corporation

(asia C-527/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Vastapuoli: KIA Motors Corporation

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valmistajan annettava asetuksen (EY) N:o 715/20071 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti itsenäisille toimijoille toimitettavat tiedot muodossa, joka mahdollistaa niiden käsittelemisen sähköisesti?

Onko kyseessä asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä kielletty itsenäisten toimijoiden syrjintä, jos valmistaja ottaa tietopalvelujen tarjoajaa käyttämällä käyttöön uuden tiedotuskanavan alkuperäisten varaosien valtuutetuissa jälleenmyyntiliikkeissä ja korjaamoissa tapahtuvaa myyntiä varten?

____________

1 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1).