Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. kolovoza 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. protiv KIA Motors Corporation

(predmet C-527/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Tuženik: KIA Motors Corporation

Prethodna pitanja

1.    Mora li proizvođač informacije koje mora osigurati neovisnim operatorima u skladu s člankom 6. stavkom 1. prvom rečenicom Uredbe (EZ) br. 715/20071 pružiti u obliku koji omogućuje elektroničku obradu?

2.    Radi li se o diskriminaciji neovisnih operatora koja je zabranjena člankom 6. stavkom 1. prvom rečenicom Uredbe (EZ) br. 715/2007 ako proizvođač uključivanjem pružateljâ informacijskih usluga otvori dodatni informacijski kanal za distribuciju originalnih zamjenskih dijelova preko ovlaštenih trgovaca i servisera?

____________

1     Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL 2007., L 1717, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)