Language of document :

2018 m. rugpjūčio 13 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / KIA Motors Corporation

(Byla C-527/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Atsakovė: KIA Motors Corporation

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/20071 6 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje minimą nepriklausomiems operatoriams pateiktiną informaciją gamintojas privalo pateikti tokia elektronine forma, kad informaciją būtų galima toliau apdoroti?

2.    Ar, pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatytą draudimą, nepriklausomi operatoriai yra diskriminuojami, jei gamintojas, pasitelkęs informacijos paslaugų teikėją, atveria dar vieną informacijos kanalą, kuriuo, platindami originalias pakaitines dalis, naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai?

____________

1 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007, p.1)