Language of document :

Valitus, jonka Erik Johansson on tehnyt 1.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-566/16, Josefsson v. parlamentti 17.5.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-506/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: Í. Ní Riagáin Düro ja V. Montebello-Demogeot)

Muu osapuoli: Erik Josefsson

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

hylkää sen seurauksena ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen

määrää asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan tässä oikeusasteessa

velvoittaa Josefssonin vastaamaan oikeudenkäyntikuluista ensimmäisessä oikeusasteessa

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Parlamentti vetoaa valituksensa tueksi seuraaviin perusteisiin:

i)    oikeudellinen virhe, tosiseikkojen huomioonottaminen vääristyneellä tavalla, perusteluiden puuttuminen sen toteamuksen osalta, että kantajan irtisanomisen syynä oli puuttuva oikeustieteellinen loppututkinto

ii)    oikeudellinen virhe sen toteamuksen osalta, että valittajalla on oikeus tulla kuulluksi hallintokaavion laatimisen ja siihen liittyvien päätösten ja siinä olevien toimenkuvien osalta

iii)    tosiseikkojen huomioonottaminen vääristyneellä tavalla, ilmeinen arviointivirhe, puuttuvat perustelut sen päätelmän osalta, että jos kantajaa olisi kuultu siitä, onko hänellä oikeustieteellistä loppututkintoa, tämä olisi tosiasiassa voinut muuttaa kyseessä olevan päätöksentekoprosessin lopputulosta.

____________