Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-566/16. sz., Josefsson kontra Európai Parlament ügyben 2018. május 17-én hozott ítélete ellen az Európai Parlament által 2018. augusztus 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-506/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Parlament (képviselők: Í. Ní Riagáin Düro és V. Montebello-Demogeot meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Erik Josefsson

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megfellebbezett ítéletet;

következésképpen utasítsa el az első fokon előterjesztett keresetet;

a feleket kötelezze a jelen eljárásban felmerült saját költségeik viselésére;

E. Josefssont kötelezze az elsőfokú eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a Parlament a következő jogalapokra hivatkozik:

téves jogalkalmazás, a tényállás elferdítése és az indokolás elmulasztása annak megállapítása kapcsán, hogy a felperes alkalmazotti jogviszonya megszüntetésének az a követelmény volt az oka, hogy jogi képesítéssel kell rendelkezni;

téves jogalkalmazás annak megállapítása kapcsán, hogy a szervezeti felépítést bemutató ábra elkészítése és az arra vonatkozó határozatok elfogadása, valamint az abban feltüntetett álláshelyek ismertetése során érvényesülnie kell a felperes meghallgatáshoz való jogának;

a tényállás elferdítése, nyilvánvaló mérlegelési hiba és hiányos indokolás azon következtetés kapcsán, hogy ha a felperest is meghallgatták volna abban a kérdésben, hogy rendelkezik-e jogi képesítéssel, e meghallgatás ténylegesen megváltoztathatta volna a szóban forgó döntéshozatali folyamat kimenetelét.

____________