Language of document :

Kanne 12.10.2018 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-642/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano ja F. Thiran)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti,

että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1 28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole hyväksynyt mainitun direktiivin vaatimusten mukaisia jätehuoltosuunnitelmia tai koska se ei ole tarkistanut tällaisia suunnitelmia kyseisessä direktiivissä säädetyn mukaisesti Aragonian, Baleaarien, Kanariansaarten ja Madridin itsehallintoalueiden sekä Ceutan autonomisen kaupungin osalta ja

että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2008/98/EY 33 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ilmoittanut virallisesti komissiolle jätehuoltosuunnitelmien hyväksymisestä tai tarkistamisesta Aragonian, Baleaarien, Kanariansaarten ja Madridin itsehallintoalueiden sekä Ceutan autonomisen kaupungin osalta

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut mainittujen direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisia velvoitteitaan, koska se ei toteuttanut vaadittuja toimenpiteitä 14.9.2017 mennessä, jonka komissio oli asettanut määräajaksi 14.7.2017 antamassaan perustellussa lausunnossa.

____________

1 EUVL 2008, L 312, s. 3