Language of document :

Tužba podnesena 12. listopada 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-642/18)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano i F. Thiran, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

u skladu s člankom 258. prvim stavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije utvrdi sljedeće:

Kraljevina Španjolska povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 28. stavka 1. i članka 30. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva1 time što nije donijela planove gospodarenja otpadom u skladu sa zahtjevima te direktive odnosno što nije izmijenila spomenute planove u skladu s njezinim odredbama u odnosu na autonomne zajednice Aragon, Balearski otoci, Kanarski otoci i Madrid te u odnosu na Autonomni grad Ceutu te

Kraljevina Španjolska povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 33. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ time što nije službeno obavijestila Komisiju o donošenju odnosno izmjeni planova upravljanja otpadom u odnosu na autonomne zajednice Aragon, Balearski otoci, Kanarski otoci i Madrid te u odnosu na Autonomni grad Ceutu;

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju navedenih odredbi Direktive 2008/98/EZ time što nije poduzela zatražene mjere do 14. rujna 2017., roka koji je Komisija utvrdila u obrazloženom mišljenju od 14. srpnja 2017.

____________

1 SL 2008., L 312, str. 3. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)