Language of document :

2018 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-642/18)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano ir F. Thiran

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio pirma pastraipa, pripažinti:

nepriėmusi atliekų tvarkymo planų, kaip reikalaujama pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas1 , arba neperžiūrėjusi minėtų planų pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas, kiek tai susiję su Aragonos, Balnearų salų, Kanarų salų autonominėmis sritimis ir Madridu, taip pat Seutos autonominiu miestu, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98/EB 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį, ir

kad oficialiai nepranešusi Komisijai apie priimtus aplinkos tvarkymo planus arba jų reviziją, kiek tai susiję su Aragonos, Balnearų salų, Kanarų salų autonominėm sritimis ir Madridu, taip pat Seutos autonominiu miestu, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98/EB 33 straipsnio 1 dalį.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos Direktyvos 2008/98/EB straipsnius ir jų dalis, nes nepriėmė reikalaujamų priemonių iki 2017 m. rugsėjo 14 d., t. y., termino, nurodyto jos 2017 m. liepos 14 d. pagrįstoje nuomonėje.

____________

1 OL L 312, 2008, p. 3.