Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 12. oktobrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(lieta C-642/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano un F. Thiran)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

Saskaņā Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. panta pirmo daļu atzīt, ka:

nepieņemot atkritumu apsaimniekošanas plānus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 1 prasībām vai nepārskatot šos plānus atbilstoši Direktīvā 2008/98/EK paredzētajam attiecībā uz Aragonas, Baleāru salu, Kanāriju salu un Madrides autonomajām kopienām un Seūtas autonomo pilsētu, Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2008/98/EK 28. panta 1. punktā un 30. panta 1. punktā paredzētos pienākumus, un

oficiāli neinformējot Komisiju par atkritumu apsaimniekošanas plānu attiecībā uz Aragonas, Baleāru salu, Kanāriju salu un Madrides autonomajām kopienām un Seūtas autonomo pilsētu pieņemšanu vai pārskatīšanu, Spānijas Karaliste nav izpildījusi Direktīvas 2008/98/EK 33. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka, neveicot prasītos pasākumus līdz 2017. gada 14. septembrim, kas ir Komisijas 2017. gada 14. jūlija argumentētajā atzinumā noteiktais termiņš, Spānijas Karaliste nav izpildījusi minētajās Direktīvas 2008/98/EK tiesību normās paredzētos pienākumus.

____________

1 OV 2008, L 312, 3. lpp.