Language of document :

Beroep ingesteld op 12 oktober 2018 – Europese Commissie / Koninkrijk Spanje

(Zaak C-642/18)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano en F. Thiran, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

overeenkomstig 258, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, verklaren dat het Koninkrijk Spanje

de erop rustende verplichtingen overeenkomstig artikel 28, lid 1, en artikel 30, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen1 niet is nagekomen, omdat het met betrekking tot de autonome gemeenschappen Aragón, de Balearen, de Canarische Eilanden en Madrid, en de autonome stad Ceuta geen afvalbeheerplannen heeft vastgesteld overeenkomstig de vereisten van richtlijn 2008/98/EG of deze niet heeft herzien zoals bepaald in deze richtlijn, en

de erop rustende verplichtingen overeenkomstig artikel 33, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG niet is nagekomen, omdat het de Commissie niet officieel in kennis heeft gesteld van de vaststelling of herziening van de afvalbeheerplannen met betrekking tot de autonome gemeenschappen Aragón, de Balearen, de Canarische Eilanden en Madrid, en de autonome stad Ceuta.

het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens de Commissie is het Koninkrijk Spanje de erop rustende verplichtingen overeenkomstig de vermelde artikelen en leden van richtlijn 2008/98/EG niet nagekomen, omdat het niet de vereiste maatregelen heeft getroffen vóór 14 september 2017, de in haar met redenen omkleed advies van 14 juli 2017 vastgestelde termijn.

____________

1 PB 2008, L 312, blz. 3