Language of document :

Acțiune introdusă la 12 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-642/18)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano și F. Thiran, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

declararea, conform articolului 258 primul paragraf TFUE, a faptului că:

prin neadoptarea planurilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive1 , sau prin nerevizuirea unor asemenea planuri astfel cum prevede această directivă, pentru comunitățile autonome Aragon, Insulele Baleare, Insulele Canare și Madrid și pentru orașul autonom Ceuta, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 28 alineatul (1) și articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE, și

prin omisiunea de a notifica Comisiei că au fost adoptate sau revizuite planurile de gestionare a deșeurilor pentru comunitățile autonome Aragon, Insulele Baleare, Insulele Canare și Madrid, precum și pentru orașul autonom Ceuta, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 33 alineatul (1) din Directiva 2003/83/CE.

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că, prin neadoptarea măsurilor necesare înainte de 14 septembrie 2017, și anume termenul stabilit prin avizul său motivat din 14 iulie 2017, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor și alineatelor menționate mai sus din Directiva 2008/98/CE.

____________

1 JO 2008, L 312, p. 3.