Language of document :

Tožba, vložena 12. oktobra 2018 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-642/18)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano in F. Thiran, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlog tožeče stranke

V skladu s členom 258, prvi odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije naj se ugotovi,

da Kraljevina Španija s tem, da ni sprejela načrtov ravnanja z odpadki v skladu z zahtevami iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv,1 oziroma s tem, da navedenih načrtov ni revidirala v skladu z Direktivo 2008/98/ES, kar zadeva avtonomne skupnosti Aragon, Balearski otoki, Kanarski otoki in Madrid ter avtonomno mesto Ceuta, ni izpolnila obveznosti iz člena 28(1) in člena 30(1) Direktive 20008/98/ES in

da Kraljevina Španija s tem, da Komisije ni uradno obvestila o sprejetju ali reviziji načrtov ravnanja z odpadki, kar zadeva avtonomne skupnosti Aragon, Balearski otoki, Kanarski otoki in Madrid ter avtonomno mesto Ceuta, ni izpolnila obveznosti iz člena 33(1) Direktive 20008/98/ES.

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz navedenih določb Direktive 2008/98/ES, ker pred 14. septembrom 2017, ki je bil rok, določen v obrazloženem mnenju z dne 14. julija 2017, ni sprejela zahtevanih ukrepov.

____________

1 UL 2008, L 312, str. 3.