Language of document :

Tužba podnesena 23. listopada 2018. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-664/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Norris-Usher, K. Petersen, agenti)

Tuženik: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da: budući da je nastavila s prekoračenjem godišnjih graničnih vrijednosti za NO2 u zonama UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) i UK0036 (North East) te s prekoračenjem satnih graničnih vrijednosti za NO2 u zoni UK0001 (Greater London Urban Area) i to od stupanja na snagu tih graničnih vrijednosti 1. siječnja 2010., Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske nije postupila u skladu s člankom 13. stavkom 1. Direktive 2008/50/EZ1 u vezi s njezinim Prilogom XI.;

utvrdi da: od 11. lipnja 2010. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske nije ispunila svoje obveze u skladu s člankom 23. stavkom 1. Direktive 2008/50/EZ u vezi s njezinim Prilogom XV. u pogledu prethodno navedenih zona a osobito obvezu u skladu s člankom 23. stavkom 1. podstavkom 2. da razdoblje prekoračenja traje što je kraće moguće;

naloži Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Godišnje granične vrijednosti su za NO2 od 2010. bile prekoračene u 16 zona i aglomeracija dok su satne granične vrijednosti bile prekoračene u jednoj zoni. Ta prekoračenja su sama po sebi povreda članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu u vezi s njezinim Prilogom XI.

Unatoč ovoj opetovanoj povredi članka 13. stavka 1. u vezi s Prilogom XI. Direktivi, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske nije usvojila planove za kvalitetu zraka koji predviđaju odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja trajalo što je kraće moguće. Nedostatnost mjera koje predviđa Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske vidi se iz trajanja razdoblja u kojem su granične vrijednosti bile prekoračene, opsega prekoračenja i kretanja u pogledu usklađenosti te detaljne analize svakog od odgovarajućih planova za kvalitetu zraka koji se odnose na 16 zona i aglomeracija koje su predmet ove tužbe.

____________

1 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL 2008., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)