Language of document :

2018. október 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-664/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Norris-Usher, K. Petersen meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy mivel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága továbbra is túllépi az NO2-ra vonatkozó éves határértékeket a következő zónákban: UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) és UK0036 (North East), valamint az NO2-ra vonatkozó óránkénti határértéket a UK0001 (Greater London Urban Area) zónában azóta, hogy e határértékek 2010. január 1-jén hatályba léptek, nem felel meg a 2008/50/EK irányelv1 – ezen irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett – 13. cikke (1) bekezdésének;

állapítsa meg, hogy 2010. június 11. óta Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a fent említett zónák tekintetében nem teljesíti a 2008/50/EK irányelv XV. mellékletével összefüggésben értelmezett 23. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit, és különösen a 23. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson;

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2010 óta az NO2-ra vonatkozó éves határértékeket 16 zónában és agglomerációban, az óránkénti határértéket pedig egy zónában lépték túl. Ezek a túllépések együttesen és önmagukban is a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelv – XI. mellékletével összefüggésben értelmezett – 13. cikke (1) bekezdése megsértésének minősülnek.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága – annak ellenére, hogy tartósan sérti az irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (1) bekezdését – nem fogadott el olyan levegőminőségi terveket, amelyek megfelelő intézkedéseket állapítanak meg annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által előirányzott intézkedések elégtelenségét bizonyítja azon időszak időtartama, amelynek során a határértékeket túllépték, igazolja továbbá a túllépések nagyságrendje és a megfelelési tendencia, valamint a jelen kereset tárgyát képező 16 zónával és agglomerációval kapcsolatos egyes levegőminőségi tervek részletes elemzése.

____________

1 A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.).