Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 23. oktobrī – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

(Lieta C-664/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J. Norris-Usher, K. Petersen)

Atbildētāja: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

nospriest, ka, turpinot pārsniegt NO2 gada robežlielumus šādās zonās – UK0001 (Greater London pilsētas teritorija), UK0002 (West Midlands pilsētas teritorija), UK0003 (Greater Manchester pilsētas teritorija), UK 0004 (West Yorkshire pilsētas teritorija), UK0013 (Teesside pilsētas teritorija), UK0014 (The Potteries), UK0018 (Kingston upon Hull), UK0019 (Southampton pilsētas teritorija), UK0024 (Glasgow pilsētas teritorija), UK0029 (Eastern), UK0031 (South East), UK0032 (East Midlands), UK0033 (North West un Merseyside), UK0034 (Yorkshire un Humberside), UK0035 (West Midlands) un UK0036 (North East), kā arī NO2 stundas robežlielumus UK0001 (Greater London pilsētas teritorija), sākot ar 2010. gada 1. janvāri, kad šie robežlielumi ir stājušies spēkā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir pārkāpusi Direktīvas 2008/50/EK 1 13. panta 1. punktu kopā ar šīs direktīvas XI pielikumu;

nospriest, ka, sākot ar 2010. gada 11. jūniju Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 23. panta 1. punktu kopā ar šīs direktīvas XV pielikumu attiecībā uz iepriekš minētajām zonām, un it īpaši 23. panta 1. punkta 2. apakšpunktā paredzēto pienākumu nodrošināt, lai pārsnieguma periods būtu pēc iespējas īsāks;

piespriest Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopš 2010. gada NO2 gada robežlielumi tiekot pārsniegti 16 zonās un aglomerācijās un stundu robežlielumi tiekot pārsniegti vienā zonā. Šie pārsniegumi kā tādi esot uzskatāmi par Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. panta 1. punkta, to aplūkojot kopā ar šīs direktīvas XI pielikumu, pārkāpumu.

Neraugoties uz to, ka pastāvīgi tiekot pārkāpts šīs direktīvas 13. panta 1. punkts kopā ar direktīvas XI pielikumu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste neesot izstrādājusi gaisa kvalitātes uzlabošanas plānus, kuros būtu paredzēti piemēroti pasākumi, lai maksimāli saīsinātu pārsnieguma periodu. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ieplānoto pasākumu nepiemērotību varot pierādīt ar robežlielumu ilgstošo pārsnieguma periodu, pārsnieguma apmēru un atbilstības pazīmēm, kā arī ar detalizētu analīzi par katru attiecīgo gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu, kas attiecas uz šajā prasībā minētajām 16 zonām un aglomerācijām.

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV 2008, L 152, 1. lpp.).