Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-664/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Norris-Usher, K. Petersen, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna irska s tem, da je nadaljevalo s preseganjem letnih mejnih vrednosti NO2 v območjih UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) in UK0036 (North East), in urnih mejnih vrednosti za NO2 v območju UK0001 (Greater London Urban Area) od začetka veljavnosti teh mejnih vrednosti 1. januarja 2010 ni izpolnilo obveznosti iz člena 13 (1) Direktive 2008/50/ES1 v povezavi z Prilogo XI k tej direktivi;

ugotovi naj se, da Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska od 11. junija 2010 ni izpolnilo svojih obveznosti iz člena 23(1) Direktive 2008/50/ES v povezavi z prilogo XV k tej direktivi glede prej navedenih območij in zlasti obveznosti iz pododstavka 2 člena 23(1), da so obdobja preseganja čim krajša;

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Od leta 2010 so bile letne mejne vrednosti za NO2 prekoračene v 16 območjih in aglomeracijah, urne mejne vrednosti pa so bile prekoračene v enem območju. Ta preseganja sama po sebi pomenijo kršitev člena 13(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo v povezavi s prilogo XI te direktive.

Kljub tej vztrajni kršitvi člena 13(1) Direktive 2008/50/ES v povezavi s prilogo XI k tej direktivi Združeno kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska ni sprejelo načrtov za kakovost zraka, ki bi predvideli ustrezne ukrepe, tako da bo lahko obdobje preseganja čim krajše. Nezadostnost ukrepov, ki jih je predvidelo Združeno kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, dokazuje trajanje obdobja, v katerem so bile presežene mejne vrednosti, velikost preseganja in trend glede izpolnjevanja zahtev ter natančna analiza vsakega od zadevnih načrtov za kakovost zraka za 16 območij in aglomeracij, ki so predmet te tožbe.

____________

1 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL 2008, L 152, str. 1).