Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalsko) dne 28. září 2018 – Kanadský stát v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-613/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Tributário de Lisboa

Účastníci původního řízení

Žalobce: Kanadský stát

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžná otázka

Je v oblasti zdanění dividend vyplácených společností se sídlem na vnitrostátním území subjektu–nerezidentovi slučitelná se zásadou zákazu omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy a třetími zeměmi existence skutečné sazby daně z příjmu právnických osob uplatňované na subjekty-rezidenty třetích zemí, která je vyšší, než sazba stejné povahy uplatňovaná na rezidenty na vnitrostátním území?

____________