Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) den 28. september 2018 – Estado do Canadá mod Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sag C-613/18)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Tributário de Lisboa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Estado do Canadá

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielt spørgsmål

Er det på området for beskatning af udbytte, der er udloddet af et selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, til et ikke-hjemmehørende selskab, foreneligt med det princip, der forbyder restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande, at der findes en selskabsskattesats, der finder anvendelse på selskaber, der er hjemmehørende i et tredjeland, som er mere byrdefuld end den sats, der finder anvendelse på et selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, og som har samme selskabsform?

____________