Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Tributário de Lisboa (Πορτογαλία) στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 – Κράτος του Καναδά κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-613/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Tributário de Lisboa

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγον: Κράτος του Καναδά

Προσφεύγουσα: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικό ερώτημα

Στο πλαίσιο της φορολογήσεως των μερισμάτων που έχουν διανεμηθεί σε αλλοδαπή οντότητα από εταιρία εγκατεστημένη στην ημεδαπή, συνάδει με την αρχή της απαγορεύσεως των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών η ύπαρξη πραγματικού συντελεστή φόρου εταιριών ισχύοντος για οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα ο οποίος είναι επαχθέστερος του συντελεστή που ισχύει για οντότητα της ίδιας φύσεως που είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή;

____________