Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. rujna 2018. uputio Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) –Kanadska Država protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-613/18)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Tributário de Lisboa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kanadska Država

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodno pitanje

U području oporezivanja dividendi koje društvo sa sjedištem na državnom području isplaćuje subjektu nerezidentu, je li u skladu s načelom zabrane ograničenja kretanja kapitala između država članica i trećih zemalja postojanje efektivne stope poreza na dobit koja je za subjekte sa sjedištem u trećoj zemlji viša od one koja se primjenjuje na istovrsne subjekte sa sjedištem na državnom području?

____________