Language of document :

A Tribunal Tributário de Lisboa (Portugália) által 2018. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kanadai állam kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-613/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Tributário de Lisboa

Az alapeljárás felei

Felperes: Kanadai állam

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A belföldön letelepedett társaság által külföldi illetőségű jogalanynak fizetett osztalék adózása területén összeegyeztethető-e a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásokra vonatkozó korlátozások tilalmának elvével az, hogy a harmadik országbeli illetőséggel rendelkező jogalanyokra alkalmazandó társasági adó tényleges mértéke magasabb, mint amelyet az azonos jellegű, belföldi illetőségű jogalanyokra kell alkalmazni?

____________