Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Tributário de Lisboa (Portugāle) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-613/18)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Tributário de Lisboa

Pamatlietas puses

Prasītāja: Estado do Canadá

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai dividenžu, kuras valsts teritorijā reģistrēta sabiedrība izmaksā tiesību subjektam nerezidentam, aplikšanas ar nodokli jomā ar principu, kas aizliedz kapitāla brīvas aprites ierobežojumus starp dalībvalstīm un trešām valstīm, ir saderīgs tas, ka trešo valstu rezidentiem faktiski tiek piemērota lielāka uzņēmumu ienākuma nodokļa likme nekā valstī reģistrētam tāda paša veida tiesību subjektam?

____________