Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) op 28 september 2018 – Canadese Staat / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zaak C-613/18)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Tributário de Lisboa

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Canadese Staat

Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vraag

Is het, met betrekking tot de belastingheffing over dividenden die door een op het nationale grondgebied gevestigde vennootschap worden uitgekeerd aan een niet-ingezeten entiteit, verenigbaar met het verbod op beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen dat het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting hoger is voor in een derde land gevestigde entiteiten dan voor een entiteit van dezelfde aard die op het nationale grondgebied is gevestigd?

____________