Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2018. uputio Bundesverwaltungsgericht (Austrija) - Adler Real Estate AG i dr.

(predmet C-605/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Druga stranka u postupku: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Prethodna pitanja

Treba li članak 3. stavak 1.a podstavak 4. točku (iii.) Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ1 , kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2013/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća, tumačiti na način da je pretpostavka dopuštenosti „strožih zahtjeva” za „imatelje dionica ili fizičke ili pravne osobe” da su „zakoni i drugi propisi” kojima se nameću stroži uvjeti u pogledu obavješćivanja o udjelima „pod nadzorom” tijela koje imenuju države članice u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ2 [...] o ponudama za preuzimanje te da taj nadzor obuhvaća ispunjavanje strožih zahtjeva u pogledu obavješćivanja o udjelima u smislu Direktive 2004/109/EZ?

Protivi li se članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima nacionalna praksa prema kojoj pravomoćna odluka nadzornog tijela u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ kojom je utvrđeno da je određena osoba prekršila nacionalne propise donesene prilikom prenošenja Direktive 2004/25/EZ ima obvezujući učinak i u okviru kaznenog postupka koji se vodi protiv iste osobe zbog povrede nacionalnih pravila povezanih s prenošenjem Direktive 2004/109/EZ (Direktiva o transparentnosti), tako da ta osoba ne može u pravnom i činjeničnom pogledu osporavati već pravomoćno utvrđenu povredu?

____________

1 SL 2004, L 390, str. 38. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 4., str. 73.)

2 Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL 2004, L 142, str. 12.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 141.)