Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Věc C329/17

Gerhard Prenninger a další

proti

Oberösterreichische Landesregierung a Netz Oberösterreich GmbH

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Správní soudní dvůr, Rakousko)]

„Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Směrnice 2011/92/EU – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Příloha II – Bod 1 písm. d) – Pojem ‚odlesňování za účelem změny způsobu využívání půdy‘ – Provedení lesního průseku v souvislosti s výstavbou a provozováním nadzemního elektrického vedení“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. srpna 2018

Životní prostředí – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Směrnice 2011/92 – Povinné posouzení záměrů dle typů uvedených v příloze II – Odlesňování za účelem změny způsobu využívání půdy – Pojem – Provedení lesního průseku v souvislosti s výstavbou a provozováním nadzemního elektrického vedení – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92, příloha II bod 1 písm. d)]

Bod 1 písm. d) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí musí být vykládán v tom smyslu, že provedení takového lesního průseku, o jaký jde ve věci v původním řízení, za účelem zřízení a provozování nadzemního elektrického vedení po dobu, na niž je toto vedení oprávněně zřízeno, spadá pod pojem „odlesňování za účelem změny způsobu využívání půdy“ ve smyslu tohoto ustanovení.

Ze znění bodu 1 písm. d) této přílohy II vyplývá, že se netýká každého odlesňování, ale pouze odlesňování prováděného s cílem vymezit dotyčné půdě nové využití. Přitom je třeba konstatovat, že je-li takový lesní průsek, o jaký jde ve věci v původním řízení, projektován za účelem zřízení a provozování nadzemního vedení pro přepravu energií, je dotyčná půda vyčleněna k novému využití. Takový průsek, o jaký jde ve věci v původním řízení, proto spadá pod bod 1 písm. d) přílohy II směrnice EIA.

(viz body 32, 33, 41 a výrok)