Language of document : ECLI:EU:C:2018:640

Zadeva C329/17

Gerhard Prenninger in drugi

proti

Oberösterreichische Landesregierung in Netz Oberösterreich GmbH

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof)

„Predhodno odločanje – Okolje – Direktiva 2011/92/EU – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Priloga II – Točka 1(d) – Pojem ,izsekavanje gozdov za namene spreminjanja v drugo vrsto rabe zemljišč‘ – Posek rastja na trasi za postavitev in rabo nadzemnega voda za prenos električne energije“

Povzetek – Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. avgusta 2018

Okolje – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Direktiva 2011/92 – Podrejenost presoji projektov iz razredov, naštetih v Prilogi II – Izsekavanje gozdov za namene spreminjanja v drugo vrsto rabe zemljišč – Pojem – Posek rastja na trasi za postavitev in rabo nadzemnega voda za prenos električne energije – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, Priloga II, točka 1(d))

Točko 1(d)Priloge II k Direktivi 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje je treba razlagati tako, da posek rastja na trasi za namene postavitve in rabe nadzemnega električnega voda, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, v času zakonitega obstoja tega voda spada pod pojem „izsekavanje gozdov za namene spreminjanja v drugo vrsto rabe zemljišč“ v smislu te določbe.

Iz besedila točke 1(d) te Priloge II izhaja, da se ta ne nanaša na vsako izsekavanje gozdov, temveč samo za izsekavanje gozdov, izvedeno za novo rabo zadevnih zemljišč. Ugotoviti je treba, da je posek rastja na trasi, kakršen je v postopku v glavni stvari, načrtovan za postavitev in rabo nadzemnega voda za prenos električne energije, zato je za zadevna zemljišča predvidena nova raba. Zato posek, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, spada v točko 1(d) Priloge II k Direktivi PVO.

(Glej točke 32, 33, 41 in izrek.)