Language of document :

Žaloba podaná dne 18. října 2018 – mobile.de v. EUIPO (Vyobrazení auta v textové bublině)

(Věc T-629/18)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: mobile.de GmbH (Dreilinden, Německo) (zástupce: T. Lührig, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie (vyobrazení auta v textové bublině) – Přihláška č. 15 598 931

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. srpna 2018, ve věci R 2653/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

porušení čl. 49 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001;

porušení čl. 71 odst. 1 věty druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001;

porušení čl. 68 odst. 1 věty čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ve spojení s čl. 23 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přesesené pravomoci (EU) č. 2018/625;

porušení čl. 68 odst. 1 věty čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ve spojení s čl. 23 odst. 1 písm. e) a čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přesesené pravomoci (EU) č. 2018/625.

____________