Language of document :

18. oktoobril 2018 esitatud hagi – mobile.de versus EUIPO (jutumullis oleva auto kujutis)

(kohtuasi T-629/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: mobile.de GmbH (Dreilinden, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Lührig)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi (jutumullis oleva auto kujutis) taotlus – registreerimistaotlus nr 15 598 931

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 7. augusti 2018. aasta otsus asjas R 2653/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 49 lõiget 1;

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 71 lõike 1 teist lauset;

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 68 lõike 1 neljandat lauset koostoimes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 23 lõike 1 punktiga d;

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 68 lõike 1 neljandat lauset koostoimes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 23 lõike 1 punktiga e ja artikli 22 lõike 1 punktiga b.

____________