Language of document :

Kanne 18.10.2018 – mobile.de v. EUIPO (Puhekuplassa olevan auton kuva)

(asia T-629/18)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: mobile.de GmbH (Dreilinden, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Lührig)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkkiä koskeva hakemus (Puhekuplassa olevan auton kuva) – Rekisteröintihakemus nro 15 598 931

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.8.2018 asiassa R 2653/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 49 artiklan 1 kohtaa on rikottu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 71 artiklan 1 kohdan toista virkettä on rikottu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljättä virkettä, luettuna yhdessä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 23 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, on rikottu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljättä virkettä, luettuna yhdessä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 23 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, on rikottu

____________