Language of document :

Tužba podnesena 18. listopada 2018. – mobile.de protiv EUIPO-a (prikaz automobila u oblačiću)

(predmet T-629/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: mobile.de GmbH (Dreilinden, Njemačka) (zastupnik: T. Lührig, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije (prikaz automobila u oblačiću) – prijava br. 15 598 931

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. kolovoza 2018. u predmetu R 2653/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 71. stavka 1. druge rečenice Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 68. stavka 1. četvrte rečenice Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s člankom 23. stavkom 1. točkom (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625;

povreda članka 68. stavka 1. četvrte rečenice Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s člankom 23. stavkom 1. točkom (e) i člankom 22. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625.

____________