Language of document :

Beroep ingesteld op 18 oktober 2018 – mobile.de/EUIPO (weergave van een auto in een tekstballon)

(Zaak T-629/18)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: mobile.de GmbH (Dreilinden, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Lührig, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk (weergave van een auto in een tekstballon) – inschrijvingsaanvraag nr. 15 598 931

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 7 augustus 2018 in zaak R 2653/2017-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 49, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 71, lid 1, tweede zin, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 68, lid 1, vierde zin, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, juncto artikel 23, lid 1, onder d), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie;

schending van artikel 68, lid 1, vierde zin, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, juncto artikel 23, lid 1, onder e), en artikel 22, lid 1, onder b), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie.

____________