Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

Byla C161/17

Land Nordrhein-Westfalen

prieš

Dirk Renckhoff

(Bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29/EB – Informacinė visuomenė – Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas – 3 straipsnio 1 dalis – Viešas paskelbimas – Sąvoka – Be apribojimų ir su autoriaus teisių turėtojo leidimu interneto svetainėje viešai paskelbtos fotografijos patalpinimas be autorių teisių turėtojo leidimo kitoje interneto svetainėje – Nauja visuomenė“

Santrauka – 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva  2001/29 – Taikymo sritis – Fotografija – Įtraukimas – Sąlygos – Autoriaus intelektinė kūryba, atspindinti jo asmenybę ir pasireiškianti laisvais ir kūrybingais pasirinkimais – Nacionalinio teismo vertinimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 1 straipsnis)

2.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Viešas paskelbimas – Sąvoka – Be apribojimų ir su autoriaus teisių turėtojo leidimu interneto svetainėje viešai paskelbtos fotografijos patalpinimas be autorių teisių turėtojo leidimo kitoje interneto svetainėje – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalis)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 14 punktą)

2.      Sąvoka „viešas paskelbimas“, kaip ji suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalį, turi būti aiškinama taip, kad ji apima fotografijos patalpinimą interneto svetainėje, kai prieš tai ji be apribojimų atsisiųsti ir su autoriaus teisių turėtojo leidimu buvo viešai paskelbta kitoje interneto svetainėje.

Atsižvelgiant į tai, reikia konstatuoti, kad, remiantis šio sprendimo 24 punkte minima jurisprudencija, autoriaus teisių saugomo kūrinio patalpinimas kitoje interneto svetainėje nei ta, kurioje buvo atliktas pradinis paskelbimas su autoriaus teisių turėtojo leidimu, tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, turi būti vertinamas kaip tokio kūrinio padarymas prieinamo naujai visuomenei. Tokiomis aplinkybėmis visuomenės dalį, į kurią autorių teisių turėtojas atsižvelgė leisdamas paskelbti savo kūrinį pradinėje interneto svetainėje, sudaro tik tos svetainės lankytojai, o ne svetainės, kurioje kūrinys buvo vėliau patalpintas be teisių turėtojo sutikimo, lankytojai ar kiti internautai. Tai, kad autorių teisių turėtojas neapribojo internautų galimybės naudoti fotografiją, kaip yra pagrindinėje byloje, neturi reikšmės objektyvioms pastaboms, pateiktoms šio sprendimo 29–35 punktuose. Iš tiesų Teisingumo Teismas yra priminęs, kad teisės, numatytos Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalyje, turėjimui ir įgyvendinimui negali būti taikomi jokie formalumai (šiuo atžvilgiu žr. 2016 m. lapkričio 16 d. Sprendimo Soulier ir Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, 50 punktą).

(žr. 35, 36, 47 punktus ir rezoliucinę dalį)