Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 25. septembra 2018 – AFMB Ltd in drugi/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Zadeva C-610/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AFMB Ltd in drugi

Tožena stranka: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Vprašanja za predhodno odločanje

A. Ali je treba člen 14(2)(a) Uredbe (EGS) št. 1408/711 razlagati tako, da se v okoliščinah, kakršne so te v postopkih v glavni stvari, šteje, da spada voznik tovornega vozila v mednarodnem prometu, ki je v delovnem razmerju, med vozno osebje:

prevoznega podjetja, ki je zadevno osebo najelo, ki mu je je zadevna oseba dejansko za nedoločen čas v celoti na voljo, ki dejansko izvaja pristojnost za dajanje navodil zadevni osebi in ki ga dejansko bremenijo stroški dela, ali

podjetja, ki je z voznikom tovornega vozila formalno sklenilo pogodbo o zaposlitvi in ki je v skladu z dogovorom s prevoznim podjetjem iz točke (a) zadevni osebi izplačevalo plačo in od nje plačevalo prispevke v državi članici, v kateri je sedež tega podjetja, in ne v državi članici, v kateri je sedež prevoznega podjetja iz točke (a);

tako podjetja iz točke (a) kot podjetja iz točke (b)?

B. Ali je treba člen 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 883/20042 razlagati tako, da se v okoliščinah, kakršne so te v postopkih v glavni stvari, šteje za delodajalca voznika tovornega vozila v mednarodnem prometu, ki je v delovnem razmerju:

prevozno podjetje, ki je zadevno osebo najelo, ki mu je zadevna oseba dejansko za nedoločen čas v celoti na voljo, ki dejansko izvaja pristojnost za dajanje navodil zadevni osebi in ki ga dejansko bremenijo stroški dela, ali

podjetje, ki je z voznikom tovornega vozila formalno sklenilo pogodbo o zaposlitvi in ki je v skladu z dogovorom s prevoznim podjetjem iz točke (a) zadevni osebi izplačevalo plačo in od nje plačevalo prispevke v državi članici, v kateri je sedež tega podjetja, in ne v državi članici, v kateri je sedež prevoznega podjetja iz točke (a);

tako podjetje iz točke (a) kot podjetje iz točke (b)?

Če se v okoliščinah, kakršne so te v postopkih v glavni stvari, za delodajalca šteje podjetje iz vprašanja 1A(b) in vprašanja 1B(b):

ali veljajo v postopkih v glavni stvari po analogiji v celoti ali deloma posebne zahteve, na podlagi katerih se lahko delodajalci, kot so agencije za zagotavljanje začasnega dela in drugi posredniki, sklicujejo na izjeme od načela države zaposlitve iz člena 14(1)(a) Uredbe (EGS) št. 1408/71 in člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 tudi za uporabo člena 14(2)(a) Uredbe (EGS) št. 1408/71 in člena 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 883/2004?

Če se v okoliščinah, kakršne so te v postopkih v glavni stvari, šteje za delodajalca podjetje iz vprašanja 1A(b) in vprašanja 1B(b) ter se na drugo vprašanje odgovori nikalno:

ali gre pri dejanskem stanju in v okoliščinah, navedenih v tem predlogu, za položaj, ki pomeni zlorabo prava Unije in/ali zlorabo prava EFTA? Če je tako, kakšna je posledica tega?

____________

1     Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, str. 2).

2     Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, str. 1).