Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski gradski sad (Bulharsko) dne 8. října 2018 – EN, FM, GL v. Ryanair Designated Activity Company

(Věc C-629/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski gradski sad

Účastníci původního řízení

Žalobci: EN, FM, GL

Žalovaná: Ryanair Designated Activity Company

Předběžná otázka

Je se článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20121 slučitelné, že volba soudní příslušnosti pro žaloby podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/912 , je založena na dohodě, která byla přijata před vznikem sporu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).

2 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.