Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 8. oktoobril 2018 – EN, FM, GL versus Ryanair Designated Activity Company

(kohtuasi C-629/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski gradski sad

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: EN, FM, GL

Kostja: Ryanair Designated Activity Company

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/20121 artikliga 25 on kooskõlas, et kokkuleppest tulenev kohtualluvus hagide puhul, mis on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/912 , lepitakse kokku enne vaidluse tekkimist?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).

2 ELT 2004, L 46, lk 1.