Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. listopada 2018. uputio Sofijski gradski sad (Bugarska) – EN, FM, GL protiv Ryanair Designated Activity Company

(predmet C-629/18)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofijski gradski sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: EN, FM, GL

Tuženik: Ryanair Designated Activity Company

Prethodno pitanje

Je li s člankom 25. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1 spojivo to da se izborna sudska nadležnost za tužbe na temelju Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/912 ugovori sporazumom sklopljenim prije nastanka spora?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)

2 SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)